Advokatbolaget Fagersand är en affärsjuridisk advokatbyrå med fast förankring i Västerås och Mälardalen.

Vi har en lång tradition och gedigna erfarenheter inom våra kärnområden obestånd & konkurs, allmän affärsjuridik och ekonomisk familjerätt. Vi erbjuder även hjälp inom andra områden, exempelvis fastighetsrätt, bolagsrätt, miljörätt, allmän familjerätt, specialutredningar. Vi anlitas regelbundet som föredragshållare. Vi är även etablerade i Uppsala, Gävle och Stockholm genom vårt samarbete med Advokatbolaget WIKÖ.

Vår målsättning är att kombinera juridisk skicklighet med ett personligt engagemang och lokal förankring.