Staffan Larsson

Advokat och ägare

Leif Fagersand

Advokat och ägare

Maria Englund

Ekonom och konkurshandläggare

Kent Karlsson

Auktoriserad redovisningskonsult

Erika Hedlund

Biträdande jurist