Sveriges advokatsamfund har instiftat en konsumenttvistnämnd som sedan januari 2016 prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav avseende advokatverksamhet som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå men dessförinnan krävs det att konsumenten och advokaten/advokatbyrån har försökt nå en samförståndslösning.

 

Kontaktuppgifter till konsumenttvistnämnden:

 

Postadress

Konsumenttvistnämnden, Sveriges advokatsamfund, Box 27321, 102 54 Stockholm

E-post

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se 

Webbplats

www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Telefon

08-459 03 00