Vi ger råd och biträde till små och stora företag verksamma inom olika verksamhetsområden. Det kan röra sig om allehanda juridisk rådgivning som har med företagets löpande eller extraordinära affärer att göra.

Vi ger råd och biträde inom följande områden:

 • Företagsförvärv
 • Bolagsbildning
 • Ombildning av bolag
 • Avveckling av bolag
 • Förvärv eller försäljning av inkråm
 • Upprättande och granskning av avtal
 • Tvister i allmän- och förvaltningsdomstol
 • Skiljeförfarande
 • Juridisk rådgivning i det löpande bolagsarbetet
 • Handhavande av kontakter med myndigheter vilka har inverkan på företaget och dess verksamhet
 • Upprättande av kompanjonsavtal och aktieägaravtal
 • Styrelseuppdrag