Den som är misstänkt för brott har i många fall rätt till en offentlig försvarare. Den som är misstänkt för brott kan uppge för polisen vilken försvarare som den önskar ska biträda denne/denna eller så kan den som är misstänkt för brott kontakta oss direkt. Vi åtar oss uppdrag som:

  • Offentlig försvarare i brottmål och eko-mål
  • Privat försvarare i i brottmål och eko-mål
  • Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn.