Vi ger råd och biträde inom familjerättens samtliga områden och då huvudsakligen angående:

 • Äktenskapsskillnad
 • Vårdnad och umgänge
 • Underhållsbidrag
 • Adpotionsfrågor
 • Bodelning
 • Arvs- och testamentsfrågor
 • Upprättande av testamenten
 • Upprättande av äktenskapsförord
 • Upprättande av samboavtal
 • Upprättande av bouppteckning
 • Biträde vid gåvotransaktioner och generationsskiften
 • Bodelningsförrättning