Vi ger råd och biträde till företag, privatpersoner och kommuner ifråga om fastighetsrättsliga sprösmål.Vi ger råd och biträde inom följande områden:

  • Upprättande av avtal om överlåtelse
  • Hyra och annan nyttjanderätt
  • Fastighetsförvärv
  • Tvister angående fel i fastighet
  • Tvister angående fel i bostadsrätt
  • Hyresförhandlingar
  • Entreprenadfrågor