Utifrån Ditt företags förutsättningar undersöker vi hur betalningssvårigheter och sammanhängande problem kan hanteras på bästa sätt. Efter en noggrann utredning av företagets olika alternativ väljer vi det tillvägagångssätt som bäst begränsar de ekonomiska skadeverkningarna.

Vi ger råd och biträde inom följande områden;

  • Konkursförvaltning
  • Företagsrekonstruktioner
  • Ackordsuppgörelser och likvidationer
  • Råd gällande personligt ansvar för bl.a. styrelseledamöter
  • Råd för tillvaratagande av fordringsägares rättigheter