Vi ger råd och biträde i ärenden om asyl samt arbets- och uppehållstillstånd i Sverige till både privatpersoner och arbetsgivare.

Asyl

Den som är asylsökande i Sverige har i regel rätt till offentligt biträde som kan hjälpa den asylsökande och tillvarata den asylsökandens intressen hela asylprocessen igenom. Den asylsökande har i regel rätt till offentligt biträde. Den som har rätt till offentligt biträde kan uppge för Migrationsverket vem den vill ha som offentligt biträde.

Arbets- och Uppehållstillstånd

Vi ger råd och biträde i ärenden om ansökan om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige till privatpersoner som vill ansöka för sitt eget vidkommande eller för makes eller makas, sambos eller släktings vidkommande och vilka befinner sig utomlands.

Vi ger även råd och biträde i ärenden om ansökan om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige för arbetsgivare samt för den privatperson som inte är svensk medborgare och som söker arbets- och uppehållstillstånd i Sverige.