Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Rättsskyddet ingår även i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av personbil. Rättsskyddet innebär att Dina kostnader hänförliga till en jurist eller advokat i anledning av uppkomna tvister kan finansieras genom försäkringen.

För att rättsskyddet ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel att Du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Om Du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde.

Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen varför det är viktigt att Du kontrollerar villkoren för Din försäkring. Du hittar information och uppgifter om ditt rättsskydd i Dina försäkringsbrev och försäkringsvillkor eller på försäkringsbolagens hemsidor. Där hittar Du även information om självrisken Du ska betala.

Rättsskyddet täcker i regel 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för juristen eller advokaten. Du betalar själv den resterande delen.

Vi hjälper Dig med att ta reda på om det finns möjligheter att utnyttja i rättsskyddet i Ditt ärende och hjälper Dig även att göra en anmälan till försäkringsbolaget.