Vi bistår föräldrar och barn i social- och förvaltningsrättsliga ärenden. I ärenden angående tvångsvård har föräldrar och barn rätt till ett offentligt biträde. Den som har rätt till offentligt biträde kan uppge vem den vill ha som offentligt biträde.

Vi ger råd och biträde inom följande social- och förvaltningsrättsliga områden:

  • LVU – Lagen om vård av unga
  • LVM – Lagen om vård av missbrukare
  • LPT – Lagen om psykiatrisk tvångsvård
  • Underhållsstöd