Vi ger råd och biträde till företag och privatpersoner ifråga om allehanda arbetsrättsliga spörsmål. Vi ger råd och biträde inom följande områden:

  • Upprättande av anställningsavtal
  • Uppsägningar
  • Omorganisationer
  • Biträde vid förhandlingar med facket
  • Biträde vid tvister i arbetsdomstol eller allmän domstol