190305-gruppbild-lowres.jpg

Advokatbolaget Welin är en allmänpraktiserande advokatbyrå med verksamhet bland annat inom rättsområdena brottmål, familjerätt, socialrätt, tvistemål samt konkurs- och obeståndsrätt. Vi har kontor i Uppsala och Sollentuna men åtar oss uppdrag i hela landet.


Rättsområden

 

BROTTMÅL
Offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, privat försvarare


FAMILJERÄTT
Vårdnad, boende och umgänge med barn. Ekonomisk familjerätt. Arvs- och testamentsrätt m.m.


OBESTÅND- OCH KONKURS
Konkursförvaltning, företagsrekonstruktioner, likvidationer, ackordsuppgörelser, råd gällande personligt ansvar för bl.a. styrelseledamöter, tillvaratagande av fordringsägares rättigheter m.m.


SOCIALRÄTT
Lag om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare (LVM), Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT), Lag om rättspsykiatrisk tvångsvård.


TVISTEMÅL
Arbetsrätt, avtals- och köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, allmän fordringsrätt m.m.


Sociala medier

Advokatbolaget Welin finns på Instagram och Facebook. Följ oss för löpande uppdateringar.